Aktiviti - Aktiviti PBPM

PBPM menjalankan agenda kebajikan ahli dan prihatin terhadap masalah yang di hadapi telah menyampaikan pelbagai bentuk bantuan antaranya:

readmore_b

Asas & Tujuan:

Persatuan ini adalah sebuah pertubuhan yang progresif, berjuang menurut lunas Undang-Undang Negara dan prinsip demokrasi yang diamalkan bagi tujuan menghasilkan cita-cita dan aspirasi Ahli, Rakyat, dan Negara.

readmore_o

Sejarah Penubuhan:

Melalui beberapa rundingan dan sokongan kerajaan maka, pada 16 Disember 1972, wujudlah sebuah persatuan dinamakan PERSATUAN BEKAS POLIS PENCEN DAN BEKAS-BEKAS POLIS MALAYSIA

readmore_g

Waktu Sekarang

Statistik Laman Web

OS : Linux k
PHP : 5.2.17
MySQL : 5.5.42-cll
Masa : 05:22
Caching : Disabled
GZip : Disabled
Content View Hits : 292089

Pengumuman.!!

PDF Cetak Emel
Kategori - Kategori Ahli

 • Ahli Biasa.
 • Ahli Bersekutu.
 • Ahli Seumur Hidup.
 • Ahli Kehormat.
 • Ahli Gabungan.

Ahli Biasa:
Terdiri dari semua Warganegara Malaysia yang telah berkhidmat berterusan tidak kurang daripada dua belas ( 12 ) bulan dalam Pasukan yang berkaitan seperti berikut :-
 • Bekas Anggota Polis Di Raja Malaysia.
 • Bekas Anggota Polis Tambahan (EPC ) , termasuk Bekas Anggota Pasukan Pengakap Sempadan , Skuad Hutan , Unit Kawalan Kawasan dan Unit Senoi Praaq.
 • Bekas Anggota Polis Khas (SC)
 • Bekas Anggota Polis Bantuan (AP) termasuk Pasukan Kawalan Kampung (HG) atau lain-lain Unit  yang ditubuhkan di bawah Akta Polis yang telah berkhidmat  di antara tahun  1948 hingga tahun 1963.
 • Bekas Anggota Pasukan Sukarelawan Polis (PVR) .
 • Bekas Anggota Polis Singapura yang berkhidmat tidak kurang daripada dua belas (12) bulan Pasukan itu , sebelum tarikh 8 Ogos , 1965 , bermaustautin dan menjadi Warganegara Malaysia.
Ahli Bersekutu:
Terdiri dari semua permaustautin dan menjadi Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada  (21) tahun seperti berikut : -
 • Bekas Anggota Polis Singapura yang pernah berkhidmat secara berterusan selama tidak kurang daripada dua belas  (12) bulan dalam Pasukan itu selepas tarikh 8 Ogos 1965.
 • Bekas  Anggota Polis Di Raja Brunei  Darul Salam yang pernah berkhidmat  secara berterusan selama tidak kurang dari dua belas (12) bulan dalam Pasuksan itu.
 • Bekas Anggota Polis yang tidak memenuhi  syarat-syarat seperti Fasal 6.2 di atas.
 • Semua Balu atau Duda kepada Bekas Anggota Polis seperti yang ternyata dalam Fasal 6.2 di atas.
 • Isteri , Suami , atau Anak kepada Bekas Anggota  Polis yang telah menjadi Ahli di bawah Fasal 6.2. di atas sahaja.
Ahli Seumur Hidup:
Terdiri dari semua yang telah menjadi atau layak menjadi Ahli Biasa atau Ahli Bersekutu , mengikut kategori masing-masing , yang dilulus dan dipersetujui oleh Persatuan , dan yang telah membayar yuran mengikut  peruntukan tertentu Fasal 10.

Ahli Kehormat:
Terdiri  dari mereka-mereka yang mempunyai kedudukan yang baik , yang telah banyak membuat jasa kepada Pasukan Polis Di Raja Malaysia , PBPM , Masyarakat , Negeri  atau Negara . Mereka ini boleh dipelawa menjadi Ahli Kehormat tertakluk kepada persetujuan dan kelulusan Majlis Tertinggi . Kemasukan mereka ini tidak dikenakan apa-apa bayaran . Ibu Pejabat Pusat akan mengeluarkan surat pengesahan atas keahliannya Majlis Tertinggi juga berkuasa mengkaji dan membuat sebarang keputusan kepada keahliannya dari semasa ke semasa jika terdapat keperluan .

Ahli Gabungan:
Terdiri dari Persatuan – Persatuan yang berdaftar di dalam atau luar Negara. 

Pautan Pantas